RemoveAt

RemoveAt(int)

Belirtilen dizindeki Özet Tabloyu siler ve Özet Tablo verilerini siler

public void RemoveAt(int index)
Parametre Tip Tanım
index Int32 PivotTable koleksiyonundaki konum dizini

Ayrıca bakınız


RemoveAt(int, bool)

Belirtilen index konumundaki PivotTable’ı siler

public void RemoveAt(int index, bool keepData)
Parametre Tip Tanım
index Int32 PivotTable koleksiyonundaki konum dizini
keepData Boolean PivotTable verilerinin saklanıp saklanmayacağı

Ayrıca bakınız