PivotTableStyleType

PivotTableStyleType enumeration

Özet tablo stili türünü temsil eder.

public enum PivotTableStyleType

değerler

İsim Değer Tanım
None 0
PivotTableStyleLight1 1
PivotTableStyleLight2 2
PivotTableStyleLight3 3
PivotTableStyleLight4 4
PivotTableStyleLight5 5
PivotTableStyleLight6 6
PivotTableStyleLight7 7
PivotTableStyleLight8 8
PivotTableStyleLight9 9
PivotTableStyleLight10 10
PivotTableStyleLight11 11
PivotTableStyleLight12 12
PivotTableStyleLight13 13
PivotTableStyleLight14 14
PivotTableStyleLight15 15
PivotTableStyleLight16 16
PivotTableStyleLight17 17
PivotTableStyleLight18 18
PivotTableStyleLight19 19
PivotTableStyleLight20 20
PivotTableStyleLight21 21
PivotTableStyleLight22 22
PivotTableStyleLight23 23
PivotTableStyleLight24 24
PivotTableStyleLight25 25
PivotTableStyleLight26 26
PivotTableStyleLight27 27
PivotTableStyleLight28 28
PivotTableStyleMedium1 29
PivotTableStyleMedium2 30
PivotTableStyleMedium3 31
PivotTableStyleMedium4 32
PivotTableStyleMedium5 33
PivotTableStyleMedium6 34
PivotTableStyleMedium7 35
PivotTableStyleMedium8 36
PivotTableStyleMedium9 37
PivotTableStyleMedium10 38
PivotTableStyleMedium11 39
PivotTableStyleMedium12 40
PivotTableStyleMedium13 41
PivotTableStyleMedium14 42
PivotTableStyleMedium15 43
PivotTableStyleMedium16 44
PivotTableStyleMedium17 45
PivotTableStyleMedium18 46
PivotTableStyleMedium19 47
PivotTableStyleMedium20 48
PivotTableStyleMedium21 49
PivotTableStyleMedium22 50
PivotTableStyleMedium23 51
PivotTableStyleMedium24 52
PivotTableStyleMedium25 53
PivotTableStyleMedium26 54
PivotTableStyleMedium27 55
PivotTableStyleMedium28 56
PivotTableStyleDark1 57
PivotTableStyleDark2 58
PivotTableStyleDark3 59
PivotTableStyleDark4 60
PivotTableStyleDark5 61
PivotTableStyleDark6 62
PivotTableStyleDark7 63
PivotTableStyleDark8 64
PivotTableStyleDark9 65
PivotTableStyleDark10 66
PivotTableStyleDark11 67
PivotTableStyleDark12 68
PivotTableStyleDark13 69
PivotTableStyleDark14 70
PivotTableStyleDark15 71
PivotTableStyleDark16 72
PivotTableStyleDark17 73
PivotTableStyleDark18 74
PivotTableStyleDark19 75
PivotTableStyleDark20 76
PivotTableStyleDark21 77
PivotTableStyleDark22 78
PivotTableStyleDark23 79
PivotTableStyleDark24 80
PivotTableStyleDark25 81
PivotTableStyleDark26 82
PivotTableStyleDark27 83
PivotTableStyleDark28 84
Custom 85

Ayrıca bakınız