SxRng

SxRng class

Bir PivotField’deki Grup Aralığını temsil eder.

public class SxRng

Özellikleri

İsim Tanım
By { get; } Grup aralığı için aralık nesnesini temsil eder.
End { get; } Grup aralığı için son nesneyi temsil eder.
GroupByTypes { get; } Grup aralığı için grup türünü temsil eder. rangeofvalue Saniye Dakika Saat Gün Ay Ay Çeyrek Yıl
IsAutoEnd { get; } Uygulamanın, bitiş aralığı değerini ayarlamak için kaynak verileri kullanıp kullanmayacağını belirten bir boole değeri belirtir.
IsAutoStart { get; } Uygulamanın başlangıç aralık değerini ayarlamak için kaynak verileri kullanıp kullanmayacağını belirten bir boole değeri belirtir.
Start { get; } Grup aralığı için başlangıç nesnesini temsil eder.

Ayrıca bakınız