Aspose.Cells.Properties

Tüm belge özellikleri sınıflarını içerir.

sınıflar

SınıfTanım
BuiltInDocumentPropertyCollectionYerleşik belge özellikleri koleksiyonu.
ContentTypePropertyTanımlayıcı bilgilerini temsil eder.
ContentTypePropertyCollectionBir koleksiyonContentTypeProperty ek bilgileri temsil eden nesneler.
CustomDocumentPropertyCollectionÖzel belge özellikleri koleksiyonu.
CustomPropertyTanımlayıcı bilgilerini temsil eder.
CustomPropertyCollectionBir koleksiyonCustomProperty ek bilgileri temsil eden nesneler.
DocumentPropertyÖzel veya yerleşik bir belge özelliğini temsil eder.
DocumentPropertyCollectioniçin temel sınıfBuiltInDocumentPropertyCollection veCustomDocumentPropertyCollection koleksiyonlar.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
PropertyTypeBir belge özelliğinin veri türünü belirtir.