Aspose.Cells.Properties

Tüm belge özellikleri sınıflarını içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
BuiltInDocumentPropertyCollection Yerleşik belge özellikleri koleksiyonu.
ContentTypeProperty Tanımlayıcı bilgilerini temsil eder.
ContentTypePropertyCollection Bir koleksiyonContentTypeProperty ek bilgileri temsil eden nesneler.
CustomDocumentPropertyCollection Özel belge özellikleri koleksiyonu.
CustomProperty Tanımlayıcı bilgilerini temsil eder.
CustomPropertyCollection Bir koleksiyonCustomProperty ek bilgileri temsil eden nesneler.
DocumentProperty Özel veya yerleşik bir belge özelliğini temsil eder.
DocumentPropertyCollection için temel sınıfBuiltInDocumentPropertyCollection veCustomDocumentPropertyCollection koleksiyonlar.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
PropertyType Bir belge özelliğinin veri türünü belirtir.