ContentType

BuiltInDocumentPropertyCollection.ContentType property

Belgenin içerik türünü alır veya ayarlar.

public string ContentType { get; set; }

Ayrıca bakınız