CreatedTime

BuiltInDocumentPropertyCollection.CreatedTime property

Belge oluşturma tarihini yerel saat diliminde alır veya ayarlar.

public DateTime CreatedTime { get; set; }

Notlar

Aspose.Cells, belgeyi değiştirdiğinizde bu özelliği güncellemez.

Ayrıca bakınız