CreatedUniversalTime

BuiltInDocumentPropertyCollection.CreatedUniversalTime property

Belge oluşturmanın Evrensel zamanını alır veya ayarlar.

public DateTime CreatedUniversalTime { get; set; }

Notlar

Aspose.Cells, belgeyi değiştirdiğinizde bu özelliği güncellemez.

Ayrıca bakınız