HyperlinkBase

BuiltInDocumentPropertyCollection.HyperlinkBase property

hyperlinkbase özelliğini alır veya ayarlar.

public string HyperlinkBase { get; set; }

Ayrıca bakınız