Item

BuiltInDocumentPropertyCollection indexer

Bir döndürürDocumentProperty özelliğin adına göre nesne.

public override DocumentProperty this[string name] { get; }
Parametre Tanım
name Alınacak özelliğin büyük/küçük harfe duyarlı olmayan adı.

Notlar

Özelliklerin dize adları, şurada bulunan typed özelliklerinin adlarına karşılık gelir:BuiltInDocumentPropertyCollection.

Belgede bulunmayan bir özellik talep ederseniz, ancak özelliğin name geçerli bir yerleşik ad olarak tanınırsa, yeni birDocumentProperty oluşturulur, koleksiyona eklenir ve döndürülür. Yeni oluşturulan özelliğe varsayılan bir değeri atanır (yerleşik özelliğin type değerine bağlı olarak boş dize, sıfır, yanlış veya DateTime.MinValue).

Belgede bulunmayan bir özellik talep ederseniz ve name yerleşik ad olarak tanınmazsa, bir boş değer döndürülür.

Ayrıca bakınız