LastPrinted

BuiltInDocumentPropertyCollection.LastPrinted property

Belgenin yerel saat diliminde en son yazdırıldığı tarihi alır veya ayarlar.

public DateTime LastPrinted { get; set; }

Notlar

Belge hiç yazdırılmamışsa, bu özellik DateTime.MinValue değerini döndürür.

Aspose.Cells, belgeyi değiştirdiğinizde bu özelliği güncellemez.

Ayrıca bakınız