LastPrintedUniversalTime

BuiltInDocumentPropertyCollection.LastPrintedUniversalTime property

Belgenin en son yazdırıldığı Evrensel saati alır veya ayarlar.

public DateTime LastPrintedUniversalTime { get; set; }

Ayrıca bakınız