LinksUpToDate

BuiltInDocumentPropertyCollection.LinksUpToDate property

Bir belgedeki köprülerin güncel olup olmadığını gösterir.

public bool LinksUpToDate { get; set; }

Ayrıca bakınız