RevisionNumber

BuiltInDocumentPropertyCollection.RevisionNumber property

Belge revizyon numarasını alır veya ayarlar.

public string RevisionNumber { get; set; }

Notlar

Aspose.Cells, belgeyi değiştirdiğinizde bu özelliği güncellemez.

Ayrıca bakınız