ScaleCrop

BuiltInDocumentPropertyCollection.ScaleCrop property

Belge küçük resminin görüntüleme modunu belirtir.

public bool ScaleCrop { get; set; }

Ayrıca bakınız