Title

BuiltInDocumentPropertyCollection.Title property

Belgenin başlığını alır veya ayarlar.

public string Title { get; set; }

Ayrıca bakınız