Version

BuiltInDocumentPropertyCollection.Version property

Belgeyi oluşturan uygulamanın sürüm numarasını temsil eder.

public string Version { get; set; }

Notlar

Biçimi “00.0000”, örneğin: 12.0000

Ayrıca bakınız