ContentTypeProperty

ContentTypeProperty class

Tanımlayıcı bilgilerini temsil eder.

public class ContentTypeProperty

Özellikleri

İsim Tanım
IsNillable { get; set; } Değerin boş olup olmayacağını gösterir.
Name { get; set; } Nesnenin adını döndürür veya ayarlar.
Type { get; set; } Özelliğin türünü alır ve ayarlar.
Value { get; set; } İçerik türü özelliğinin değerini döndürür veya ayarlar.

Örnekler


[C#]

//Bir Çalışma Kitabı nesnesini başlatma
Workbook workbook = new Workbook();
//Yeni bir özellik ekleyin.
 workbook.ContentTypeProperties.Add("Admin", "Aspose", "text");
//Excel dosyasını kaydedin
workbook.Save("book1.xlsm");

 [Visual Basic]

'Bir Çalışma Kitabı nesnesini başlatma
Dim workbook As Workbook = New Workbook()
'Yeni bir mülk ekleyin.
 workbook.ContentTypeProperties.Add("Admin", "Aspose", "text")
'Excel dosyasını kaydedin
workbook.Save("book1.xlsm")

Ayrıca bakınız