Add

Add(string, string)

Dosyanın yeni bir özel belge özelliğini oluşturur. PropertyType.String veri türü.

public DocumentProperty Add(string name, string value)
ParametreTipTanım
nameStringMülkün adı.
valueStringMülkün değeri.

Geri dönüş değeri

Yeni oluşturulan özellik nesnesi.

Ayrıca bakınız


Add(string, int)

Dosyanın yeni bir özel belge özelliğini oluşturur. PropertyType.Number veri türü.

public DocumentProperty Add(string name, int value)
ParametreTipTanım
nameStringMülkün adı.
valueInt32Mülkün değeri.

Geri dönüş değeri

Yeni oluşturulan özellik nesnesi.

Ayrıca bakınız


Add(string, DateTime)

Dosyanın yeni bir özel belge özelliğini oluşturur. PropertyType.DateTime veri türü.

public DocumentProperty Add(string name, DateTime value)
ParametreTipTanım
nameStringMülkün adı.
valueDateTimeMülkün değeri.

Geri dönüş değeri

Yeni oluşturulan özellik nesnesi.

Ayrıca bakınız


Add(string, bool)

Dosyanın yeni bir özel belge özelliğini oluşturur. PropertyType.Boole veri türü.

public DocumentProperty Add(string name, bool value)
ParametreTipTanım
nameStringMülkün adı.
valueBooleanMülkün değeri.

Geri dönüş değeri

Yeni oluşturulan özellik nesnesi.

Ayrıca bakınız


Add(string, double)

Dosyanın yeni bir özel belge özelliğini oluşturur. PropertyType.Float veri türü.

public DocumentProperty Add(string name, double value)
ParametreTipTanım
nameStringMülkün adı.
valueDoubleMülkün değeri.

Geri dönüş değeri

Yeni oluşturulan özellik nesnesi.

Ayrıca bakınız