CustomProperty

CustomProperty class

Tanımlayıcı bilgilerini temsil eder.

public class CustomProperty

yapıcılar

İsimTanım
CustomProperty()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
Name { get; set; }Nesnenin adını döndürür veya ayarlar.
Value { get; set; }Özel özelliğin değerini döndürür veya ayarlar.

Ayrıca bakınız