CustomProperty

CustomProperty class

Tanımlayıcı bilgilerini temsil eder.

public class CustomProperty

yapıcılar

İsim Tanım
CustomProperty() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Name { get; set; } Nesnenin adını döndürür veya ayarlar.
Value { get; set; } Özel özelliğin değerini döndürür veya ayarlar.

Ayrıca bakınız