Value

CustomProperty.Value property

Özel özelliğin değerini döndürür veya ayarlar.

public string Value { get; set; }

Ayrıca bakınız