IsGeneratedName

DocumentProperty.IsGeneratedName property

Bu özelliğin OLE2 storage içinde bir adı yoksa ve yalnızca genel API için benzersiz bir ad oluşturulmuşsa true döndürür.

public bool IsGeneratedName { get; }

Ayrıca bakınız