ToBool

DocumentProperty.ToBool method

Özellik değerini bool. olarak döndürür

public bool ToBool()

Notlar

Özellik türü PropertyType.Boolean değilse bir istisna atar.

Ayrıca bakınız