ToInt

DocumentProperty.ToInt method

Özellik değerini tamsayı olarak döndürür.

public int ToInt()

Notlar

Özellik türü PropertyType.Number değilse bir istisna atar.

Ayrıca bakınız