ToString

DocumentProperty.ToString method

Özellik değerini bir dize olarak döndürür.

public override string ToString()

Notlar

Object.ToString() kullanarak bir sayı özelliğini dönüştürür. Bir boole özelliği ‘yi “Y” veya “N"ye dönüştürür. Bir tarih özelliğini kısa bir tarih dizesine dönüştürür.

Ayrıca bakınız