Clear

DocumentPropertyCollection.Clear method

Koleksiyondaki tüm özellikleri kaldırır.

public void Clear()

Ayrıca bakınız