Contains

DocumentPropertyCollection.Contains method

Koleksiyonda belirtilen ada sahip bir özellik varsa true değerini döndürür.

public bool Contains(string name)
ParametreTipTanım
nameStringÖzelliğin büyük/küçük harfe duyarsız adı.

Geri dönüş değeri

Özellik koleksiyonda varsa doğru; aksi halde yanlış.

Ayrıca bakınız