GetEnumerator

DocumentPropertyCollection.GetEnumerator method

public IEnumerator GetEnumerator()

Ayrıca bakınız