IndexOf

DocumentPropertyCollection.IndexOf method

Ada göre bir özelliğin dizinini alır.

public int IndexOf(string name)
Parametre Tip Tanım
name String Özelliğin büyük/küçük harfe duyarsız adı.

Geri dönüş değeri

Sıfır tabanlı dizin. Bulunamazsa negatif değer.

Ayrıca bakınız