Item

DocumentPropertyCollection indexer (1 of 2)

Bir döndürürDocumentProperty özelliğin adına göre nesne.

public virtual DocumentProperty this[string name] { get; }
ParametreTanım
nameAlınacak özelliğin büyük/küçük harfe duyarlı olmayan adı.

Notlar

Belirtilen ada sahip bir özellik bulunamazsa null döndürür.

Ayrıca bakınız


DocumentPropertyCollection indexer (2 of 2)

Bir döndürürDocumentPropertydizine göre nesne.

public DocumentProperty this[int index] { get; }
ParametreTanım
indexSıfır tabanlı diziniDocumentProperty almak için.

Ayrıca bakınız