Remove

DocumentPropertyCollection.Remove method

Belirtilen ada sahip bir özelliği koleksiyondan kaldırır.

public void Remove(string name)
ParametreTipTanım
nameStringÖzelliğin büyük/küçük harfe duyarsız adı.

Ayrıca bakınız