RemoveAt

DocumentPropertyCollection.RemoveAt method

Belirtilen dizindeki bir özelliği kaldırır.

public void RemoveAt(int index)
ParametreTipTanım
indexInt32Sıfır tabanlı dizin.

Ayrıca bakınız