RemoveAt

DocumentPropertyCollection.RemoveAt method

Belirtilen dizindeki bir özelliği kaldırır.

public void RemoveAt(int index)
Parametre Tip Tanım
index Int32 Sıfır tabanlı dizin.

Ayrıca bakınız