PropertyType

PropertyType enumeration

Bir belge özelliğinin veri türünü belirtir.

public enum PropertyType

değerler

İsimDeğerTanım
Boolean0Özellik bir boole değeridir.
DateTime1Özellik bir tarih saat değeridir.
Double2Özellik, değişken bir sayıdır.
Number3Özellik bir tam sayıdır.
String4Özellik bir dize değeridir.
Blob5Özellik bir bayt dizisidir.

Ayrıca bakınız