PropertyType

PropertyType enumeration

Bir belge özelliğinin veri türünü belirtir.

public enum PropertyType

değerler

İsim Değer Tanım
Boolean 0 Özellik bir boole değeridir.
DateTime 1 Özellik bir tarih saat değeridir.
Double 2 Özellik, değişken bir sayıdır.
Number 3 Özellik bir tam sayıdır.
String 4 Özellik bir dize değeridir.
Blob 5 Özellik bir bayt dizisidir.

Ayrıca bakınız