Aspose.Cells.QueryTables

Sorgu Tablosunun tüm sınıflarını içerir.

sınıflar

SınıfTanım
DataMashupKarma verileri temsil eder.
PowerQueryFormulaGüçlü sorgu formülünün tanımını temsil eder.
PowerQueryFormulaCollectionKarma verilerindeki tüm güçlü sorgu formüllerini temsil eder.
PowerQueryFormulaFunctionGüç sorgusunun işlevini temsil eder.
PowerQueryFormulaItemGüçlü sorgu formülünün öğesini temsil eder.
PowerQueryFormulaItemCollectionGüçlü sorgu formülünün tüm öğelerini temsil eder.
PowerQueryFormulaParameterGüçlü sorgu formülünün parametresini temsil eder.
PowerQueryFormulaParameterCollectionöğesini temsil eder