Aspose.Cells.QueryTables

Sorgu Tablosunun tüm sınıflarını içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
DataMashup Karma verileri temsil eder.
PowerQueryFormula Güçlü sorgu formülünün tanımını temsil eder.
PowerQueryFormulaCollection Karma verilerindeki tüm güçlü sorgu formüllerini temsil eder.
PowerQueryFormulaFunction Güç sorgusunun işlevini temsil eder.
PowerQueryFormulaItem Güçlü sorgu formülünün öğesini temsil eder.
PowerQueryFormulaItemCollection Güçlü sorgu formülünün tüm öğelerini temsil eder.
PowerQueryFormulaParameter Güçlü sorgu formülünün parametresini temsil eder.
PowerQueryFormulaParameterCollection öğesini temsil eder