PowerQueryFormula

PowerQueryFormula class

Güçlü sorgu formülünün tanımını temsil eder.

public class PowerQueryFormula

Özellikleri

İsim Tanım
FormulaDefinition { get; } Güçlü sorgu formülünün tanımını alır.
Name { get; set; } Güçlü sorgu formülünün adını alır ve ayarlar.
PowerQueryFormulaItems { get; } Güçlü sorgu formülünün tüm öğelerini alır.

Ayrıca bakınız