PowerQueryFormulaCollection

PowerQueryFormulaCollection class

Karma verilerindeki tüm güçlü sorgu formüllerini temsil eder.

public class PowerQueryFormulaCollection : CollectionBase<PowerQueryFormula>

Özellikleri

İsim Tanım
Capacity { get; set; }
Count { get; }
Item { get; } AlırPowerQueryFormula listedeki dizine göre. (2 indexers)
Item { get; set; }

yöntemler

İsim Tanım
BinarySearch(PowerQueryFormula)
BinarySearch(PowerQueryFormula, IComparer<PowerQueryFormula>)
BinarySearch(int, int, PowerQueryFormula, IComparer<PowerQueryFormula>)
Clear()
Contains(PowerQueryFormula)
CopyTo(PowerQueryFormula[])
CopyTo(PowerQueryFormula[], int)
CopyTo(int, PowerQueryFormula[], int, int)
Exists(Predicate<PowerQueryFormula>)
Find(Predicate<PowerQueryFormula>)
FindAll(Predicate<PowerQueryFormula>)
FindIndex(Predicate<PowerQueryFormula>)
FindIndex(int, Predicate<PowerQueryFormula>)
FindIndex(int, int, Predicate<PowerQueryFormula>)
FindLast(Predicate<PowerQueryFormula>)
FindLastIndex(Predicate<PowerQueryFormula>)
FindLastIndex(int, Predicate<PowerQueryFormula>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<PowerQueryFormula>)
GetEnumerator()
IndexOf(PowerQueryFormula)
IndexOf(PowerQueryFormula, int)
IndexOf(PowerQueryFormula, int, int)
LastIndexOf(PowerQueryFormula)
LastIndexOf(PowerQueryFormula, int)
LastIndexOf(PowerQueryFormula, int, int)
RemoveAt(int)

Ayrıca bakınız