PowerQueryFormulaFunction

PowerQueryFormulaFunction class

Güç sorgusunun işlevini temsil eder.

public class PowerQueryFormulaFunction : PowerQueryFormula

Özellikleri

İsim Tanım
F { get; set; } İşlevin tanımını alır ve ayarlar.
FormulaDefinition { get; } Güçlü sorgu formülünün tanımını alır.
Name { get; set; } Güçlü sorgu formülünün adını alır ve ayarlar.
PowerQueryFormulaItems { get; } Güçlü sorgu formülünün tüm öğelerini alır.

Ayrıca bakınız