Aspose.Cells.Rendering.PdfSecurity

Rendering pdf’nin tüm güvenlik seçeneklerini içerir.

sınıflar

SınıfTanım
PdfSecurityOptionsExcel’i pdf’ye dönüştürürken pdf ayarları, PDF/A güvenlik ayarına izin vermiyor.