ColorDepth

ColorDepth enumeration

tiff görüntüsü için Bit Derinlik Türünü numaralandırır.

public enum ColorDepth

değerler

İsimDeğerTanım
Default0Varsayılan değer, ayarlanmamış değer.
Format1bpp1piksel başına 1 bit
Format4bpp4piksel başına 4 bit
Format8bpp8piksel başına 8 bit
Format24bpp24piksel başına 24 bit
Format32bpp32piksel başına 32 bit

Ayrıca bakınız