ColorDepth

ColorDepth enumeration

tiff görüntüsü için Bit Derinlik Türünü numaralandırır.

public enum ColorDepth

değerler

İsim Değer Tanım
Default 0 Varsayılan değer, ayarlanmamış değer.
Format1bpp 1 piksel başına 1 bit
Format4bpp 4 piksel başına 4 bit
Format8bpp 8 piksel başına 8 bit
Format24bpp 24 piksel başına 24 bit
Format32bpp 32 piksel başına 32 bit

Ayrıca bakınız