DrawObject

DrawObject class

DrawObject başlatılır ve oluşturulurken döndürülür.

public class DrawObject

Özellikleri

İsim Tanım
Cell { get; } Oluştururken Cell nesnesini belirtir. Hücrenin tüm özelliklerine erişilebilir.
CurrentPage { get; } DrawObject’in sayfa dizinini gösterir. Sayfa dizini sıfıra dayalıdır. Bir Sayfa, oluşturma sırasında birkaç sayfa içerir.
ImageBytes { get; } Oluşturulan Grafiğin görüntü baytlarını gösterir, Oluştururken Şekil.
Shape { get; } Oluştururken Shape nesnesini gösterir. Şeklin tüm özelliklerine erişilebilir.
SheetIndex { get; } DrawObject’in geçerli sayfa dizinini gösterir.
TotalPages { get; } Geçerli işlemedeki toplam sayfaları gösterir.
Type { get; } DrawObject tipini belirtir.

Ayrıca bakınız