Cell

DrawObject.Cell property

Oluştururken Cell nesnesini belirtir. Hücrenin tüm özelliklerine erişilebilir.

public Cell Cell { get; }

Ayrıca bakınız