ImageBytes

DrawObject.ImageBytes property

Oluşturulan Grafiğin görüntü baytlarını gösterir, Oluştururken Şekil.

public byte[] ImageBytes { get; }

Ayrıca bakınız