Shape

DrawObject.Shape property

Oluştururken Shape nesnesini gösterir. Şeklin tüm özelliklerine erişilebilir.

public Shape Shape { get; }

Ayrıca bakınız