IPageSavingCallback

IPageSavingCallback interface

Sayfa kaydetme işleminin ilerlemesini kontrol edin/gösterin.

public interface IPageSavingCallback

yöntemler

İsim Tanım
PageEndSaving(PageEndSavingArgs) Çıktı için bir sayfanın bittiğini kontrol edin/gösterin.
PageStartSaving(PageStartSavingArgs) Bir sayfanın çıktısının alınmaya başladığını kontrol edin/gösterin.

Ayrıca bakınız