PageEndSaving

IPageSavingCallback.PageEndSaving method

Çıktı için bir sayfanın bittiğini kontrol edin/gösterin.

public void PageEndSaving(PageEndSavingArgs args)
Parametre Tip Tanım
args PageEndSavingArgs Bir sayfanın bilgisi kaydetme işlemini sonlandırır.

Ayrıca bakınız