PageStartSaving

IPageSavingCallback.PageStartSaving method

Bir sayfanın çıktısının alınmaya başladığını kontrol edin/gösterin.

public void PageStartSaving(PageStartSavingArgs args)
Parametre Tip Tanım
args PageStartSavingArgs Bir sayfanın bilgisi kaydetme işlemini başlatır.

Ayrıca bakınız