PageEndSavingArgs

PageEndSavingArgs class

Bir sayfanın bilgisi kaydetme işlemini sonlandırıyor.

public class PageEndSavingArgs : PageSavingArgs

Özellikleri

İsimTanım
HasMorePages { get; set; }Çıktılanacak daha fazla sayfa olup olmadığını belirten bir değer alır veya ayarlar. Varsayılan değer true’dur.
PageCount { get; }Toplam sayfa sayısı.
PageIndex { get; }Geçerli sayfa dizini, sıfır tabanlı.

Ayrıca bakınız