PageStartSavingArgs

PageStartSavingArgs class

Bir sayfanın bilgisi kaydetme işlemini başlatır.

public class PageStartSavingArgs : PageSavingArgs

Özellikleri

İsim Tanım
IsToOutput { get; set; } Sayfanın çıktısının alınması gerekip gerekmediğini belirten bir değer alır veya ayarlar. Varsayılan değer true’dur.
PageCount { get; } Toplam sayfa sayısı.
PageIndex { get; } Geçerli sayfa dizini, sıfır tabanlı.

Ayrıca bakınız