IsCollapse

PdfBookmarkEntry.IsCollapse property

Bu özellik true olduğunda, yer imi daraltılır, aksi takdirde genişler.

public bool IsCollapse { get; set; }

Ayrıca bakınız