IsOpen

PdfBookmarkEntry.IsOpen property

Bu özellik true olduğunda, yer imi genişler, aksi takdirde daralır.

public bool IsOpen { get; set; }

Ayrıca bakınız