SubEntry

PdfBookmarkEntry.SubEntry property

Bir yer iminin alt girişi.

public ArrayList SubEntry { get; set; }

Ayrıca bakınız